Změna platby a výše školného od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 bude školné v mateřské škole splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci ( např. za docházku v září bude platba uhrazena do 10. září).

 

Usnesení č.61/17

RM Pozlovice schvaluje úpravu příspěvku školného v mateřské škole Pozlovice od 1.9.2017 na částku ve výši 500.-Kč/měsíc (tato úprava se bude vztahovat na nově vzniklý subjekt Základní škola a mateřská škola Pozlovice, p.o.