Zahradní slavnost

Z a h r a d n í    s l a v n o s t

se koná  ve čtvrtek  8.6.2017  od 15,50 hodin

Program:

  • loučení s předškoláky
  • soutěživé hry
  • táborák s opékáním špekáčků ( vzít z domu špekáček a pruty)

 

Možnost zakoupení nápojů v areálu školy

 

 

Na setkání se těší

 

Děti a zaměstnanci MŠ Pozlovice

 

Děkujeme předem za sponzorské dary!!!! :-))

Změna platby a výše školného od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 bude školné v mateřské škole splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci ( např. za docházku v září bude platba uhrazena do 10. září).

 

Usnesení č.61/17

RM Pozlovice schvaluje úpravu příspěvku školného v mateřské škole Pozlovice od 1.9.2017 na částku ve výši 500.-Kč/měsíc (tato úprava se bude vztahovat na nově vzniklý subjekt Základní škola a mateřská škola Pozlovice, p.o.

 

Den dětí

Ve čtvrtek 1.6.2017  dopoledne  na zahradě mateřské školy děti oslaví svůj svátek.

Děkujeme za případné sponzorské dárky, které potěší.

:-))

 

MŠ Pozlovice