Vítejte na nových stránkách MŠ Pozlovice

Vítejte na nových webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Pozlovice! K 1. 7. 2017 došlo v Pozlovicích ke sloučení základní školy a mateřské školy v jednu organizaci s názvem Základní škola a Mateřské škola Pozlovice. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit nový vzhled internetových stránek. Jelikož má základka i školka svou vlastní budovu, rozhodli jsme se ponechat každé škole oddělené samostatné internetové stránky. Stránky obou škol mají stejnou strukturu, ale stránky každé školy mají svou barvu. Daná barva školy (oranžová – MŠ; modrá – ZŠ) se shoduje i na nově vzniklém logu školy. Nové logo volili zaměstnanci i žáci školy. Nakonec vyhrálo logo se sovou, jakožto symbolem moudrosti. Nově jsme založili facebookový profil školy, takže i zde můžete sledovat, co se aktuálně děje ve škole. Snad se Vám naše nové stránky i logo budou líbit!

Zahradní slavnost

Z a h r a d n í    s l a v n o s t

se koná  ve čtvrtek  8.6.2017  od 15,50 hodin

Program:

  • loučení s předškoláky
  • soutěživé hry
  • táborák s opékáním špekáčků ( vzít z domu špekáček a pruty)

 

Možnost zakoupení nápojů v areálu školy

 

 

Na setkání se těší

 

Děti a zaměstnanci MŠ Pozlovice

 

Děkujeme předem za sponzorské dary!!!! :-))

Změna platby a výše školného od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 bude školné v mateřské škole splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci ( např. za docházku v září bude platba uhrazena do 10. září).

 

Usnesení č.61/17

RM Pozlovice schvaluje úpravu příspěvku školného v mateřské škole Pozlovice od 1.9.2017 na částku ve výši 500.-Kč/měsíc (tato úprava se bude vztahovat na nově vzniklý subjekt Základní škola a mateřská škola Pozlovice, p.o.

 

Den dětí

Ve čtvrtek 1.6.2017  dopoledne  na zahradě mateřské školy děti oslaví svůj svátek.

Děkujeme za případné sponzorské dárky, které potěší.

:-))

 

MŠ Pozlovice