Hravá odpoledne s maminkami

Milé maminky, od listopadu pro Vás a Vaše děti připravujeme možnost odpoledního hraní ve školce. Tato odpoledne se budou týkat dětí, které prozatím do mateřské školky nedochází a chtěly by poznat, jak to ve školce chodí, jaké jsou v ní hračky a třeba i jaké jsou paní učitelky. Samozřejmě pro tato odpoledne budou děti v doprovodu maminek.

Hravá odpoledne s maminkami budou probíhat vždy jednou měsíčně od 14,15 – 15,30 hodin v jedné ze tří tříd mateřské školy. O termínu a třídě budete vždy včas informovány prostřednictvím webových stránek a fb školy. Od listopadu se na Vás a hlavně Vaše děti budou těšit všechny paní učitelky. 🙂

Zahájení školního roku

Milí rodiče a milé děti, začátek nového školního roku 2017/2018 v mateřské škole začíná v pondělí 4. 9. 2017. Provoz MŠ od 6,00 bude v Rybičkové třídě (dolní třída) a od 7,00 budou děti převedeny svými paní učitelkami do svých tříd. Seznamy rozdělení dětí do tříd budou od příštího týdne vyvěšeny na dveřích MŠ.

CO S SEBOU DO MŠ?

Oblečení do třídy – nízké bačkory s pevnou patou, praktické oblečení s kapsou na kapesník, děvčata mohou mít zástěrku

Náhradní oděv – spodní prádlo, tričko, kraťasy, tepláky (dle ročního období)

Oblečení pro pobyt venku – tepláková souprava, vhodná obuv (dle ročního období), pláštěnka (chodíme ven za každého počasí)

Na spaní – pyžamo, plyšáčka nebo usínáčka

Do umývárny – kelímek, kartáček na zuby, zubní pastu (všechny děti)

Do třídy – dobrou náladu a úsměv na tváři

Veškeré oblečení i toaletní potřeby by měly být podepsané, abychom věděli, co komu patří.

Na Vaše děti a na dobrou spolupráci s Vámi se těší kolektiv pedagogických i ostatních pracovníků mateřské školy.

Vítejte na nových stránkách MŠ Pozlovice

Vítejte na nových webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Pozlovice! K 1. 7. 2017 došlo v Pozlovicích ke sloučení základní školy a mateřské školy v jednu organizaci s názvem Základní škola a Mateřské škola Pozlovice. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit nový vzhled internetových stránek. Jelikož má základka i školka svou vlastní budovu, rozhodli jsme se ponechat každé škole oddělené samostatné internetové stránky. Stránky obou škol mají stejnou strukturu, ale stránky každé školy mají svou barvu. Daná barva školy (oranžová – MŠ; modrá – ZŠ) se shoduje i na nově vzniklém logu školy. Nové logo volili zaměstnanci i žáci školy. Nakonec vyhrálo logo se sovou, jakožto symbolem moudrosti. Nově jsme založili facebookový profil školy, takže i zde můžete sledovat, co se aktuálně děje ve škole. Snad se Vám naše nové stránky i logo budou líbit!

Zahradní slavnost

Z a h r a d n í    s l a v n o s t

se koná  ve čtvrtek  8.6.2017  od 15,50 hodin

Program:

  • loučení s předškoláky
  • soutěživé hry
  • táborák s opékáním špekáčků ( vzít z domu špekáček a pruty)

 

Možnost zakoupení nápojů v areálu školy

 

 

Na setkání se těší

 

Děti a zaměstnanci MŠ Pozlovice

 

Děkujeme předem za sponzorské dary!!!! :-))

Změna platby a výše školného od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 bude školné v mateřské škole splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci ( např. za docházku v září bude platba uhrazena do 10. září).

 

Usnesení č.61/17

RM Pozlovice schvaluje úpravu příspěvku školného v mateřské škole Pozlovice od 1.9.2017 na částku ve výši 500.-Kč/měsíc (tato úprava se bude vztahovat na nově vzniklý subjekt Základní škola a mateřská škola Pozlovice, p.o.