Platba a výše školného v MŠ

Od 1. 9. 2017 bude školné v MŠ splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci (např.: za docházku v září bude platba uhrazena do 10. září).

Od 1. 9. 2017 je měsíční školné stanoveno na 500 Kč.