Zahradní slavnost

Z a h r a d n í    s l a v n o s t

se koná  ve čtvrtek  8.6.2017  od 15,50 hodin

Program:

  • loučení s předškoláky
  • soutěživé hry
  • táborák s opékáním špekáčků ( vzít z domu špekáček a pruty)

 

Možnost zakoupení nápojů v areálu školy

 

 

Na setkání se těší

 

Děti a zaměstnanci MŠ Pozlovice

 

Děkujeme předem za sponzorské dary!!!! :-))