PF 2024

Kolektiv mateřské školy přeje Vám všem poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce plno zdraví, lásky a pozitivního myšlení!

Krásné Vánoce!

 

Zapojení školy do stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o našem rozhodnutí zapojit se do plánované stávky českých škol dne 27. listopadu 2023. Toto rozhodnutí jsme učinili po pečlivém zvážení a s přesvědčením, že je to nezbytné pro zajištění kvalitního vzdělání pro naše děti.

V poslední době čelíme výzvám spojeným s plánovanými úspornými opatřeními ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , která mohou výrazně ovlivnit jak kvalitu, tak dostupnost vzdělávacích služeb. Tyto škrty by měly negativní dopad na mnoho aspektů školního života, včetně počtu hodin výuky, velikosti tříd, dostupnosti asistentů pedagoga a materiálního zabezpečení vzdělávání. Kromě toho nedostatečné financování může ohrozit provoz školního stravování a správy budov školy.

Účastí v této stávce chceme upozornit na velký význam adekvátního financování školství. Jde o investici do budoucnosti našich dětí a společnosti jako celku. Jsme si vědomi možných nepříjemností, které stávka může způsobit, ale věříme, že společně můžeme dosáhnout změny k lepšímu.

Provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny proto bude dne 27. 11. 2023 uzavřen.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pochopení.

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pozlovice

Zahájení školního roku 2023/2024

Milí rodiče a děti,

v pondělí 4. 9. 2023 společně vykročíme do nového školního roku, na který už se my, zaměstnanci mateřské školy moc těšíme! V prvním týdnu Vás čekají třídní schůzky v jednotlivých třídách. Třídní schůzky se uskuteční v těchto termínech:

Ptáčková třída – 6. 9. 2023, v 15,00 hodin

Motýlková třída – 5. 9. 2023, v 15,00 hodin

Rybičková třída – 7. 9. 2023, v 15,00 hodin.

Provoz mateřské školy zůstává stejný, tedy v čase od 6,00 do 16,00 hodin. V případě zájmu o adaptační program u nově příchozích dětí, prosím o napsání mailu na jana.kollarcikova@zspozlovice.cz. Seznamy dětí v jednotlivých třídách naleznete na dveřích budovy.

Těšíme na vzájemnou spolupráci!

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 26. 6. 2023 v 15,00 hodin, se bude konat informační schůzka ohledně chodu školky a dalších záležitostí pro rodiče nově přijatých dětí. Schůzka se uskuteční v Rybičkové třídě (spodní třída).

Budeme se na Vás těšit!