Inkasní platba

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců v Mateřské škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona

obecné vymezení práv a povinností dětí, žáků a studentů

  • Školní stravování se řídí kromě školského zákona vyhláškou č. 107/2004 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zaměstnancům školy je poskytováno závodní stravování, které se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb.
  • Rozsah školního stravování – školní stravování se poskytuje dětem mateřské školy v době, kdy je mateřská škola v provozu a to v rozsahu: přesnídávka oběd, svačina, pitný režim.
  • Přihlášení ke stravování – děti přihlašují ke stravování jejich zákonní zástupci prostřednictvím „Přihlášky dítěte do MŠ“ a to na celou dobu předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.
  • Kalkulace Cenová kalkulace stravného pro děti MŠ
  • Děti 3 – 6 let            přesnídávka   11,- Kč

oběd              22,- Kč

svačina            10,- Kč

Celodenní strava celkem 43,- Kč

Polodenní strava celkem 33,- Kč

  • Děti 7 a více let         přesnídávka  11,- Kč

oběd              25,- Kč

svačina           10,- Kč

Celodenní strava celkem 46,- Kč

Polodenní strava celkem 36,- Kč

V celkové ceně je započítaný pitný režim.

Úhrada za stravování

Stravné se platí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou – inkasem. Hotově vždy po domluvě s vedoucí stravování Terezií Žmolíkovou tel. : 605 410 937.

Zde si můžete stáhnout dokument pro navedení inkasní platby: Bezhotovostní platby za stravování MŠ