Denní program

6:00 – 9:30
– zahájení provozu, scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí,

– výchovně vzdělávací činnosti s dětmi,

– pohybové aktivity,

– hygiena, ranní svačinka (8,00 – 8,30)

– pitný režim během celého dne

 

9:30 -11:30

– hygiena, ovocná svačina, pití

– příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

 

11:30 -12:15
– převlékání, hygiena, oběd

 

12:15 -14:15
– hygiena, odpočinek, poslech literatury dle plánu
– nejstarší děti: odpočinek 0,5 – 1 hod.
– individuální práce, klidová činnost

 

14:15 -14:45
– převlékání, hygiena, odpolední svačina

 

14:45 -16:00
– individuální aktivity, volné hry dětí, ukončení provozu