Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je stanoveno pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 na 430 kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se podle § 123 školského zákona poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku dovrší 6 let věku. Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělávání poskytuje rovněž bezúplatně.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče našich budoucích „školkáčků“, zveme Vás a Vaše děti k zápisu do mateřské školy, který se uskuteční ve středu 4. 5. 2022 v Rybičkové třídě, v čase od 8,00 do 16,00. K zápisu přineste rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení níže) a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Budeme se na Vás těšit 🙂

 

PF 2022

Děkujeme za podporu v roce 2021 a všem přejeme radostné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pohody do roku 2022.   ZŠ a MŠ Pozlovice