Sbíráme plastové vršky

Vážení rodiče,

i nadále pokračujeme ve sbírání plastových víček – nyní dlouhodobě pro:

Karolínku a Michaelku Šabové z Pozlovic

 

Děkujeme Vám za obě holčičky.

🙂

Informace

Rodiče dětí, které ukončily školní docházku v mateřské škole – prosím, nezapomeňte si vyzvednout kauci u paní Romany Kubáčkové.

Upozorňuji rodiče, že pokud nebyly děti  v měsíci červnu ani jeden krát v mateřské škole, musí dodat jednouduchou žádost na prominutí školného.
Prosíme rodiče, aby přihlášené děti na letní provoz řádně omlouvaly do 7,30 hodin.
Nemocné a silně nachlazené děti nepatří do mateřské školy!
                                                                          Děkujeme.

Výlet rodičů s dětmi na farmu- POZOR

Milí rodiče a děti!

 Vúterý  14. 4. 2015 pojedeme na

  výlet na farmu

do obce Petrůvka. Jedná se o poznávací výlet, kde budou mít děti možnost pozorovat živá hospodářská zvířata. Odjezd od Mš v 15.10, předpokládaný návrat 16.30 – 17.00. Vezměte si s sebou co nejvíc suchého chleba – pečiva /nakrájet, nasušit/- děti i vy můžete krmit kozy ve výběhu. Nezapomeňte na vhodnou obuv, nejlépe gumáky, je tam velmi bahnitý terén.

Prosíme potvrďte učitelkám Vaši účast.

Tešíme se

🙂

 

Přijětí dítěte do mateřské školy 2015/2016

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34,§ 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pozlovice na školní rok 2015/2016 uchazečům dle přiděleného evidenčního čísla takto:

Evidenční číslo uchazeče

Výsledek řízení

23

Přijat/a

24

Přijat/a

25

Přijat/a

26

Přijat/a

27

Přijat/a

28

Přijat/a

29

Přijat/a

30

Přijat/a

31

Přijat/a

32

Přijat/a

33

Přijat/a

34

Přijat/a

35

Přijat/a

36

Přijat/a

37

Přijat/a

 

Zveřejnění: od 10.3.2015 do  31.3.2015

Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat v rybičkové třídě dne:

v úterý 2.6.2015 v 15,30 hodin v rybičkové třídě