Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA POZLOVICE, OKRES ZLÍN příspěvková organizace Hlavní 36, 763 26 Pozlovice   Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   Datum podání:     Číslo jednací: Registrační číslo:   Zákonní zástupci   Jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte: Matka Otec   Bydliště: Matka Otec   Datum narození: Matka Otec   Žádají o přijetí dítěte k … Číst dál

Zápis do mateřské školy

     Mateřská škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace   Telefon: 577 132 000 e-mail: mspozlovice@volny.cz     Z Á P I S do Mateřské školy Pozlovice   Ředitelka Mateřské školy Pozlovice, příspěvková organizace, okres Zlín, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 34 odst. 1,2) a … Číst dál

Karneval

Ve čtvrtek 20.2. 2014  budeme mít Karneval- Prosím, přineste dětem masku. Děkujeme 🙂