Zápis do mateřské školy

     Mateřská škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Telefon: 577 132 000

e-mail: mspozlovice@volny.cz

 

 

Z Á P I S

do Mateřské školy Pozlovice

 

Ředitelka Mateřské školy Pozlovice, příspěvková organizace, okres Zlín,

v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 34 odst. 1,2) a po dohodě se zřizovatelem městysem Pozlovice, stanoví pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 místo, termín a dobu zápisu takto:

 

Místo:         MŠ Pozlovice, Hlavní 36, 763 26 Pozlovice

Termín:      úterý 25.3.2014

Doba:          od 9,00 – 11,00 hod. , 12,30 hod. – 15,30 hodin

Vážení rodiče(zákonní zástupci dítěte), do mateřské školy se dostavte osobně, s dítětem. K zápisu potřebujete rodný list dítěte ,doklad o totožnosti OP, vyplněnou  přihlášku, potvrzení o očkování dítěte.

Přihlásit se mohou děti, které v uvedený školní rok dosáhnou 3 let věku. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 let věku do 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

Další  informace :

  • v době od 9,00 do 11,00 hod. můžete s Vašimi dětmi pobýt v MŠ a seznámit se s prostředím mateřské školy – Den otevřených dveří –

zápis provedeme ve třídě

Od 12,30 hod. bude zápis probíhat v rybičkové třídě

  • v případě nemoci či jiné překážky, která Vám brání dostavit se k zápisu,

doporučuji tuto skutečnost telefonicky nebo osobně nahlásit v MŠ, popřípadě oznámit  e-mailem

 

 

  •  

                             Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi !

 

     V Pozlovicích 17.2.2014                                         Daniela Linhartová

ředitelka MŠ Pozlovice