Informace k otevření mš

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy v Pozlovicích bude obnoven 25. 5. 2020. Bude zajištěn provoz 2 tříd od 6,00 do 16,00 hodin a to ve třídě Ptáčkové a Motýlkové. Ve třídách budou věkově smíšené skupiny dětí. Přednostně budou přijímány děti rodičů, kteří jsou oba pracující. U ostatních se bude k zájmu o docházku přistupovat individuálně.

Před vstupem dítěte do MŠ je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti (pro osobní vyzvednutí budou vytištěny a uloženy k vyzvednutí před hlavním vstupem do MŠ).

Děti nemusí mít roušky. Doprovod dětí do MŠ roušku mít musí a nesmí se v prostorách MŠ zdržovat zbytečně dlouho.

Stravování dětí bude poskytováno v běžné podobě.

Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Žádáme všechny rodiče o zvážení nutnosti účastí dítěte ve školce. Neposílejte do školky děti, které mají příznaky nemoci nebo „jen“ kašlou, mají rýmu, atd. Pokud bude někdo z žáků mít sebemenší příznaky onemocnění, bude izolován od skupiny a rodiče budou muset zajistit jeho vyzvednutí. Buďte v tomto směru maximálně opatrní a především ohleduplní ke všem ostatním!!!

Co se týká provozu školky v době letních prázdnin, mš bude uzavřena první dva týdny v srpnu a to od 3. – 14. 8. 2020, provoz bude zahájen v pondělí 17.8. 2020.

 

 

Žádáme Vás o odpověď, zda bude Vaše dítě do MŠ od 25. 5. 2020 docházet.

ANO/NE

Pokud ANO – jsou oba rodiče pracující?

ANO/NE

Pokud NE – popište důvody pro docházku Vašeho dítěte v tomto období

 

Odpověď nám, prosím, zašlete do pondělí 18.5. 2020.

Děkujeme.