Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců dálkovým způsobem.

Zápis bude probíhat v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

K zápisu je nutné doručit:

  1. vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. kopii rodného listu dítěte
  3. kopii očkovacího průkaz dítěte (nahrazuje potvrzení lékaře na Žádosti o přijetí = nemusíte k lékaři)
  4. čestné prohlášení k očkování

 

Všechny tyto dokumenty lze doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: reditel@zspozlovice.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky mateřské školy

Dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení na webových stránkách školy www.mspozlovice.cz. Všechny potřebné dokumenty doručte v období od 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020.

 

V případě dotazů pište řediteli školy na mail reditel@zspozlovice.cz nebo volejte na 739 143 958.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové tváře v příštím školním roce.