Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je stanoveno pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 na 430 kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se podle § 123 školského zákona poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku dovrší 6 let věku. Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělávání poskytuje rovněž bezúplatně.